Vad är Fly Green Fund?

 

Vi kan minska ditt koldioxidutsläpp vid flygresor med upp till 80%. 

Fly Green Fund är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som ger företag och privatpersoner möjlighet att reducera sitt klimatavtryck vid flygresor.

Målet är att tillsammans kickstarta marknaden för bioflygbränsle i Norden. Vi har både företagskunder som betalar via faktura och privata kunder som betalar med Swish.

Av pengarna som kommer in via våra kunder går 75 % till inköp av bioflygbränsle och 25 % till marknadsutveckling samt att ge support till kontinuerlig och storskalig produktion i Sverige.

Genom att köpa biobränsle bidrar du alltså till en direkt och betydande koldioxidreduktion samtidigt som du är med och investerar i flygets omställning.

Fakta

  • Startade i juni 2015
  • Ekonomisk förening utan vinstintresse
  • Grundare är SkyNRG, Karlstad flygplats samt NISA (Nordic Initiative Sustainable Aviation)
  • Partners som betalar för föreningens administrativa avgifter är: Swedavia och Svenska Regionala Flygplatser, SRF
  • Swedavia, Resia, Löfbergs, Destination Sigtuna, PaperProvince, Crisp, Bright Planet och Swedfund är några av våra företagskunder 
  • Vi har tagit emot Swishbetalningar med allt mellan 1 och 10 000 kronor

Vision

”Att göra det möjligt för affärs- och privatresenärer att flyga på bioflygbränslen i Norden” är Fly Green Funds vision.

Det går redan i dag att flyga mer hållbart. Varför gör vi inte det då?

Det finns två hinder:

  1. Idag är bioflygbränsle dyrare än vanligt flygfotogen
  2. Det produceras för lite

Det gäller inte bara här i Sverige och Norden – utan i hela världen. För att få ner priset måste vi visa att vi är många som vill flyga på bioflygbränsle och att vi är beredda att betala för det. På så sätt ökar vi volymerna samtidigt som vi visar producenter av biobränsle att det finns kunder vilket i sin tur gör att priset sjunker.

Bioflygbränsle och hållbarhet

75% av fondens pengar går till bioflygbränsle

Bioflygbränsle kan tillverkas av flera olikabioråvaror. Några exempel är skogsavfall, alger och matavfall. Bränslet är ett så kallat ”drop-in” bränsle som kan blandas med fossilt bränsle och det kräver inga förändringar på själva flygplanet. Maxgränsen för inblandning är idag 50%.

I de flygningar som har gjorts hittills i Norden har använd matolja eller blomman camelina använts som bioråvara. Bioflygbränsle tillverkad på använd frityrolja reducerar koldioxidutsläppet med minst 80% i jämförelse med samma mängd fossilt flygbränsle. Camelina reducerar koldioxidutsläppet med cirka 60%. Till skillnad från vägtransport finns i dagsläget finns inga alternativa bränslen för flygindustrin bortsett från bioflygbränsle.

Flygbranschen var första bransch att sätta ett globalt miljömål. Det innebär att de ska minska sina koldioxidutsläpp med 50% från 2005 års nivå  fram till 2050 och det oberoende av hur mycket mer vi flyger.

I mitten av oktober 2016 enades världens länder om ett globalt klimatavtal för flyget – CORSIA – Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation. Förhandlingar har pågått i flera år och för att få fram ett globalt styrmedel för att hantera klimatpåverkan. Läs mer här om Corsia.

 

Diagrammet skapat av Air Transport Association Group (ATAG) illustrerar de olika alternativen som finns för flygindustrin att möta deras hållbarhetsmål.

Vilka fördelar har bioflygbränsle?

Miljömässiga fördelar
Tillsammans kan vi som flygresenärer minska koldioxidutsläppen från flyget med upp till 80%.

Ekonomiska fördelar
Bioflygbränsle är i dagsläget dyrare än flygfotogen. De ekonomiska fördelar vi kan se är dels för flygindustrin då bioflygbränsle ger en stabilare prisbild då det är lättare att förutsäga priset på bioråvaror. Dels att lokal tillverkning i Sverige (och Norden) skulle ge 2,6 till 4,4 euro tillbaka på varje satsad euro på biobränsle produktion enligt Nordiska rådets rapport Sustainale Jet fuel for Aviation

Sociala fördelar
Utvecklingen av bioflygbränsleproduktion skapar nya arbetstillfällen och ny kunskap. Vi har redan idag stort kunnande om växling från fossila bränslen till biobränslen, inom bland annat processindustrin, fastighetsbranschen och bilbranschen. Det är kunskap som vi nu kan utveckla och förfina för en ny bransch – flygbranschen.

Vi samarbetar med SkyNRG för att säkerställa att bioflygbränslet håller högsta nivå vad gäller hållbarhet. Läs mer om SkyNRGs hållbarhetsgaranti

Lokal produktion

25% av fondens pengar går till marknadsutveckling samt att stödja lokal produktion av bioflygbränsle.

Vi tror på att bioflygbränsle ska produceras lokalt av lokala råvaror. Att frakta bränsle tillhör den fossila eran. I Sverige och Norden är vi duktiga på att ta branscher från fossilt till biobaserat bränsle och har stor erfarenhet från det. I rapporten Sustainable Jet Fuel for Aviation så finns en kartläggning över de förutsättningar som finns i Norden för produktion av bioflygbränsle.