Vad är Fly Green Fund?

Vi kan minska ditt koldioxidutsläpp vid flygresor med upp till 80%. 

Fly Green Fund är en ekonomisk förening, utan vinstintresse, som ger företag och privatpersoner möjlighet att reducera sitt klimatavtryck vid flygresor.
Målet är att tillsammans kickstarta marknaden för bioflygbränsle i Norden. Våra partners Swedavia, EFS, KLM, SAS och BRA betalar för administrationen av
fonden. Våra företagskunder – Löfbergs, Resia, Swedavia, Paper Province och Crip – betalar via årskontrakt och våra privata kunder betalar med Swish.

Av pengarna som kommer in via våra kunder går 75 % till inköp av bioflygbränsle och 25 % till att ge support till kontinuerlig och storskalig produktion i Sverige. 

Fakta

  • Startade i juni 2015
  • Ekonomisk förening utan vinstintresse
  • Grundare är SkyNRG, Karlstad flygplats samt NISA (Nordic Initiative Sustainable Aviation)
  • Partners som betalar för föreningens administrativa avgifter är: BRA, EFS, KLM, SAS och Swedavia
  • Hagainitiativet har varit vår supporter från starten. De har berättat om vad vi gör och hjälpt oss utvecklas och nå ut med vårt budskap
  • Löfbergs, Resia, Swedavia, PaperProvince och Crisp är våra företagskunder (mars 2017)
  • 154 personer har swishat allt mellan 1 och 10 000 kronor framt till 3 mars 2017

Vision

”Att göra det möjligt för affärs- och privatresenärer att flyga på bioflygbränslen i Norden” är Fly Green Funds vision.

Det går redan i dag att flyga mer hållbart. Varför gör vi inte det då?

Det finns två hinder:

  • Det är för dyrt
  • Det procuderas för lite

Det gäller inte bara här i Sverige och Norden – utan i hela världen. För att få ner priset måste vi visa att vi är många som vill flyga på bioflygbränsle och att vi är beredda att betala för det. På så sätt ökar vi volymerna samtidigt som vi visar producenter av biobränsle att det finns kunder och det i sin tur gör att priset sjunker.

Bioflygbränsle och hållbarhet

75% av fondens pengar går till bioflygbränsle

Bioflygbränsle kan tillverkas av flera olikabioråvaror. Några exempel är skogsavfall, alger och matavfall. Bränslet är ett så kallat ”drop-in” bränsle som kan blandas med fossilt bränsle och det kräver inga förändringar på själva flygplanet. Maxgränsen för inblandning är idag 50%.

I de flygningar som har gjorts hittills i Norden har använd frityrolja eller blomman camelina använts som bioråvara. Bioflygbränsle tillverkad på använd frityrolja reducerar koldioxidutsläppet med minst 80% i jämförelse med samma mängd fossilt flygbränsle. Camelina reducerar koldioxidutsläppet med cirka 60%. Till skillnad från vägtransport finns i dagsläget finns inga alternativa bränslen för flygindustrin bortsett från bioflygbränsle.

Flygbranschen var första bransch att sätta ett globalt miljömål. Det innebär att de ska minska sina koldioxidutsläpp med 50% från 2005 årsnivå  fram till 20150 och det oberoende av hur mycket mer vi flyger.

I mitten av oktober 2016 enades världens länder om ett globalt klimatavtal för flyget – CORSIA – Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation. Förhandlingar har pågått i flera år och för att få fram ett globalt styrmedel för att hantera klimatpåverkan. Läs mer här om Corsia: http://www.iata.org/policy/environment/Pages/corsia.aspx

 

IATA-chart

International Air Transport Association (IATA) har tagit fram gemensamma mål för hur flygbranschen kan bidra till minskat koldioxidutsläpp. 

Vilka fördelar har bioflygbränsle?

Miljömässiga fördelar
Tillsammans kan vi som flygresenärer minska koldioxidutsläppen från flyget med upp till 80%.

Ekonomiska fördelar
Bioflygbränsle är dyrare i dagsläget än flygfotogen. De ekonomiska fördelar vi kan se är dels för flygindustrin då bioflygbränsle ger en stabilare prisbild då det är lättare att förutsäga priset på bioråvaror. Dels att lokal tillverkning i Sverige (och Norden) skulle ger 2,6 till 4,4 euro tillbaka på varje satsad euro på biobränsle produktion enligt Nordiska rådets rapport Sustainale Jet fuel for Aviation

Sociala fördelar
Utvecklingen av bioflygbränsleproduktion skapar nya arbetstillfällen och ny kunskap. Vi har redan idag stort kunnande om växling från fossila bränslen till biobränslen, inom bland annat processindustrin, fastighetsbranschen och bilbranschen. Det är kunskap som vi nu kan utveckla och förfina för en ny bransch – flygbranschen.

Vi samarbetar med SkyNRG för att säkerställa att bioflygbränslet håller högsta nivå vad gäller hållbarhet. Läs mer om SkyNRGs hållbarhetsgaranti

Lokal produktion

25% av fondens pengar går till att stödja lokal produktion av bioflygbränsle.

Vi tror på att bioflygbränsle ska produceras lokalt av lokala råvaror. Att frakta bränsle tillhör den fossila eran. I Sverige och Norden är vi duktiga på att ta branscher från fossilt till biobaserat bränsle och har stor erfarenhet från det. I rapporten Sustainable Jet Fuel for Aviation så finns en kartläggning över de förutsättningar som finns i Norden för produktion av bioflygbränsle.

Vi kommer under våren 2017 att berätta mer om vårt arbete som rör lokal produktion. Just nu pratar vi med samarbetspartners och är med i projektansökningar. Om ni vill samarbeta med oss så hör av er till maria@flygreenfund.se.

Läs mer om Fly Green Fund och lokal produktion här eller besök SkyNRG’s hemsida för att veta mer om lokal produktion och tanken bakom så kallade ”BioPorts”.