Förändra tillsammans

Bli del av ett Nordiskt hållbarhetsnätverk

Genom att delta i Fly Green Fund ansluter du dig till vårt svenska nätverk bestående av organisationer och individer som visar ledarskap inom hållbarhet. Vår ambition är att vi ska bli nordiska så småningom. Förutom att du får ett nyhetsbrev upp till två gånger per år så blir du inbjuden till våra FGF-seminarier. Du får då också möjlighet att vara med på scenen tillsammans med oss och berätta om din eller ditt företags intresse för hållbarhet i allmänhet och bioflygbränsle i synnerhet. Även under Almedalen gör vi gärna seminarier, kundträffar eller träffar politiker tillsammans med vårt nätverk. Bara för att nämna några exmpel.

http://www.flygreenfund.se/fgf15

FGF16 – en sammanfattning

Det är viktigt för oss att utveckla Fly Green Fund tillsammans med våra Partners och kunder. Så dina synpunkter tas emot tacksamt. Vi har under året genomfört ett antal undersökningar för att ta reda på vad våra olika intressenter tycker. De kommer vi också att presentera under 2017.