Förändra tillsammans

Bli del av ett Nordiskt hållbarhetsnätverk

Människor reser – det är bra. Vi utbyter erfarenheter, varor, tjänster, kunskap och förutom den konkreta affärsnyttan eller semesterupplevelsen bidrar resor och möten till förståelse, tolerans och utveckling. Men samtidigt som behovet, möjligheten och lusten att resa ökar, har även medvetenheten och viljan att ta ansvar för den miljöpåverkan som resandet orsakar ökat. Fler och fler frågar efter hållbara resealternativ – även om det kostar mer.

För att vi ändå ska kunna flyga med biobränsle i tankarna betalar Fly Green Fund mellanskillnaden för det dyrare bränslet. Tillsammans med våra kunder – företags- och privatresenärer – samfinansierar vi bioflygbränsle som levereras till flygplatserna. Det gör att flygbolagen betalar för den fossila delen av bränslet och vi betalar för bioflygbränsledelen. På så vis minskar vi CO2-utsläppet från flyg.

Genom att bli partner eller kund i Fly Green Fund ansluter du dig till vårt svenska nätverk bestående av organisationer och individer som visar ledarskap inom hållbarhet. Vi anordnar och deltar i seminarier, träffar politiker och andra beslutsfattare för att sprida kunskap och driva på utvecklingen för ett mer hållbart resande.

Det är viktigt för oss att utveckla Fly Green Fund tillsammans med våra partners och kunder. Så dina synpunkter tas emot tacksamt.

Hör gärna av er på info@flygreenfund.se