Jag vill flyga på bioflygbränslen

Hur fungerar Swish ?

Swish-nummer: 123 131 4137

Du kan swisha hur mycket eller lite pengar du vill. Allt går till att utveckla marknaden för bioflygbränsle – 75% köper vi bioflygbränsle för och 25% använder vi till att stötta projekt och initiativ som bidrar till tillverkning av bioflygbränsle i Norden.

Anledning till att vi inte kan ge ett exakt pris är att bioflygbränsle-marknaden är omogen och priset bestäms först när bränslet beställs.

Idag har det swishats allt från 1 krona och upp till 10 000 kronor.

Så här går det till:

1. Välj den summa du vill swisha
Det går i dag inte att ge ett exakt pris, både beroende på att olika flygplanstyper drar olika mycket bränsle och att priset för bioflygbränslet sätts först när bränslet köps in. Det vi kan garantera är att alla pengar går till utvecklingen av och att flyga på bioflygbränsle. Så du är helt enkelt med och skapar en mer hållbar framtid!

Mellan tummen och pekfingret så kostar bioflygbränsle för en timmesflygning 400 kronor för 100% bioflygbränsle, inklusive påslaget på 25% för stöttning av lokalproduktion.

Förutom själva summan så är det också viktigt att vi visar att vi är många som vill flyga på bioflygbränsle, så ge hellre en liten summa än avstå!

2. Skriv din mail-adress i meddelarfältet 
Lämna gärna ditt mail-adress i meddelarfältet när du swishar över pengarna. Då kommer du att få ett mail/verifikat som bevisar att du har bidragit till Fly Green Fund.

3. I början på nästa år kan du se hur mycket du har minskat ditt koldioxidavtryck
Vid årets slut kommer vi här på vår hemsida att ge dig en uträkningsnyckel. Du räknar ihop summorna som du har swishat och med hjälp av uträkningsnyckeln kan du sedan se hur mycket du har minskat ditt koldioxidavtryck. Om du är företag kan du använda dessa siffror i din rapportering för att på så sätt minska koldioxidavtrycken från dina resor.

4. Följ våra inköp och projekt på nätet
Här på vår hemsida kommer vi att visa när vi köper in bränsle och hur det har använts. Du kommer också att finna livscykelanalys på det bränsle vi köpt in för våra gemensamma pengar! På det sättet gör vi skillnad tillsammans!

 

Hur fungerar Årsavtalet?

 

1. Flyg på bioflygbränsle redan idag
Som företagskund hos Fly Green Fund, erbjuder vi dig att flyga på bioflygbränsle för hela eller delar av era tjänsteflygresor, samtidigt som du också är med och utvecklar bioflygbränsle marknaden i Sverige.

Vi vann upphandlingen när Swedavia gick ut och efterfrågade klimatreduktion vid sina tjänsteresor. Swedavia berättar gärna om hur deras upphandling gick till och hur de tänkte runt den. De delar också med sig av sin Upphandlingsdokumentation_Swedavia.

2. Reducera företagets koldioxidavtryck
Välj om du vill utgå från hur många flygkm ni har per år och hur många % av dem ni vill flyga på bioflygbränsle eller om ni vill utgå från våra fasta avgifter per resa, dvs 100:- för resor i Sverige, 150:- för resor i Norden, 300:- för resor i Europa och 500:- för resor i världen.

3. Leverans av bioflygbränsle under avtalsåret
Vårt standardavtal använder 75% av ditt årliga bidrag till bioflygbränsle. Vi har under 2016 även beslutat att det ska vara möjligt för dig som kund att välja om du vill att alla pengar du bidrar med ska gå till bioflygbränsle.

4. Lokal produktion av bioflygbränsle i Norden
Vårt standardavtal använder 25% av ditt årliga bidrag för att stötta utvecklingsprojekt som har som mål att starta lokal tillverkning av bioflygbränsle i Sverige och Norden, forskning som bidrar till att ökad kunskap och förståelse av bioflygbränsle samt dess tillverkning.

5. Årlig uppföljning av ditt deltagande i Fly Green Fund
Årligen tas det fram en hållbarhetsrapport som i detalj beskriver den klimatnytta du har gjort genom investeringen i Fly Green Fund. I rapporten återfinns förutom siffror på hur stor koldioxidminskningen är under året, även en livscykelanalys för det bioflygbränsle som företaget har bidragit till. Under året kommer också företagsnätverksträffar att anordnas där du får möjlighet att träffa andra företag som också investerar i Fly Green Fund. Du får också möjlighet att medverka i de externa träffar vi har för att berätta om dina erfarenheter av att vara med i Fly Green Fund.

Om du vill veta mer om vårt Årsavtal så kontakta: Info@flygreenfund.se