Jag vill flyga på bioflygbränsle

Swishtjänst för resor med bioflygbränsle

Du kan swisha hur mycket eller lite pengar du vill för att reducera klimatpåverkan från din flygresa. Allt går till att utveckla marknaden för bioflygbränsle – 75% köper vi bioflygbränsle för och 25% använder vi till att stötta projekt och initiativ som bidrar till tillverkning av bioflygbränsle i Norden.

Swisha till: 123 131 4137

DELA DIN RESA:   linkedin tw fb

Så här går det till:

1. Välj den summa du vill swisha
Det går i dag inte att ge ett exakt pris, både beroende på att olika flygplanstyper drar olika mycket bränsle och att priset för bioflygbränslet sätts först när bränslet köps in. Det vi kan garantera är att alla pengar går till utvecklingen av och att flyga på bioflygbränsle. Så du är helt enkelt med och skapar en mer hållbar framtid!

Mellan tummen och pekfingret så kostar bioflygbränsle för en timmesflygning 400 kronor för 100% bioflygbränsle, inklusive påslaget på 25% för stöttning av lokalproduktion.

Förutom själva summan så är det också viktigt att vi visar att vi är många som vill flyga på bioflygbränsle, så ge hellre en liten summa än avstå!

2. Skriv in din mail-adress 
Lämna gärna ditt mail-adress i meddelarfältet när du swishar över pengarna. Då kommer du att få information framöver om vad som händer och sker i föreningen.

3. Följ våra inköp och projekt på nätet
Här på vår hemsida kommer vi att visa när vi köper in bränsle och hur det har använts.

Anledningen till att vi inte kan ge ett exakt pris beror på att bioflygbränslemarknaden är omogen och priset bestäms först när bränslet beställs.

Hur fungerar årsavtalet?

1. Flyg på bioflygbränsle redan idag
Som företagskund hos Fly Green Fund, erbjuder vi dig att flyga på bioflygbränsle för hela eller delar av era tjänsteflygresor, samtidigt som du också är med och utvecklar bioflygbränsle marknaden i Sverige.

2. Reducera företagets koldioxidavtryck
Välj om du vill utgå från hur många kilometer ni flyger per år och hur många % av dem ni vill flyga på bioflygbränsle eller om ni vill utgå från våra fasta avgifter per resa, dvs 100:- för resor i Sverige, 150:- för resor i Norden, 300:- för resor i Europa och 500:- för resor i världen.

3. Leverans av bioflygbränsle under avtalsåret
I vårt standardavtal används 75% av ditt årliga bidrag till bioflygbränsle.

4. Lokal produktion av bioflygbränsle i Norden
I vårt standardavtal används 25% av ditt bidrag för att stötta initiativ, forskning, kunskapsspridning och projekt som ska bidra till ökad efterfrågan och lokal tillverkning av bioflygbränsle i Sverige och Norden.

5. Årlig uppföljning av ditt deltagande i Fly Green Fund
Årligen tas det fram en hållbarhetsrapport som i detalj beskriver den klimatnytta du har gjort genom investeringen i Fly Green Fund. I rapporten återfinns förutom siffror på hur stor koldioxidminskningen är under året, även en livscykelanalys för det bioflygbränsle som företaget har bidragit till.

Om du vill veta mer om vårt Årsavtal så kontakta: Info@flygreenfund.se