Minska klimatavtrycket

Fly Green Fund är en ekonomisk förening, utan vinstintresse, som ger företag och privatpersoner möjlighet att reducera sitt klimatavtryck vid flygresor. Målet är att tillsammans kickstarta marknaden för bioflygbränsle i Norden. Vi har både företagskunder som betalar via årskontrakt och privata kunder som betalar med Swish.

Av pengarna som kommer in via våra kunder går 75 % till inköp av bioflygbränsle och 25 % till att ge support till kontinuerlig och storskalig produktion i Sverige.

I dagsläget produceras bränslet enbart vid AltAirs anläggning i Kalifornien. Vi köper bränslet via SkyNRG, det gör att vi kan säkerställa att bioflygbränslet håller högsta nivå vad gäller hållbarhet. Här kan du läsa mer om hur SkyNRG jobbar med hållbarhet. Bränslet som tillverkas av AltAir ger upp till 80 % koldioxid reduktion jämfört med fossilt flygbränsle. Det är ett drop-in bränsle som kan blandas upp till 50% i fossiltbränsle.  När du klimatreducerar via Fly Green Fund kan du välja att flyga 100 % fossilfritt. Det gör till exempel Swedavia redan idag, se deras film om hur det går till här. Fly Green Fund fungerar som grön el. Du väljer hur många % av din flygresa som ska gå på bioflygbränsle så tankar vi in det i det svenska flygsystemet.