Minska klimatavtrycket

I dagsläget produceras bränslet enbart vid AltAirs anläggning i Kalifornien. Vi köper bränslet via vår grundare SkyNRG. Det gör att vi kan säkerställa att bioflygbränslet håller högsta nivå vad gäller hållbarhet. Här kan du läsa mer om hur SkyNRG jobbar med hållbarhet. http://skynrg.com/sustainability/sustainability-guarantee/

Bränslet som tillverkas av AltAir ger upp till 80% koldioxid reduktion jämfört med fossilt jetbränsle. Det är ett drop-in bränsle som kan blandas upp till 50% i fossiltbränsle.

Men när du köper din klimatminskning via Fly Green Fund så kan du ända välja att flyga 100% fossilfritt redan idag. Det gör till exempel Swedavia redan idag (se deras film om hur det går till här).

Men om vi nu säger att det går att blanda i 50% – hur kan vi då lova att du kan flyga på 100%?

Jo, Fly Green Fund fungerar som grön el. Så du väljer hur många % du vill flyga på bioflygbränsle så tankar vi sedan in det i det svenska flygsystemet.

30 december 2016 gjorde vi får första tankning med pengar från Fly Green Fund. Det skedde på Bromma, i Östersund och på Arlanda. På Arlanda var det första gången i världen som en tankning skedde i samma logistikkedja som fossiltbränsle. Det vill säga med tåg från Gävle (där både fossilt flygbränsle och bioflygbränsle förvaras) till Arlanda där det fylldes i hydrantanläggningen – det vill säga de rör som finns under hela Arlanda och som bränslet fördelas via.

Det finns möjlighet att som företag välja att enbart köpa bioflygbränsle, det vill säga att 100% av ditt bidrag till fonden går till bränsle och inget går till att stötta produktion av bioflygbränsle i Sverige.