Fly Green Fund levererar bioflygbränsle till svenska flygplatser


Lagom till jul kommer 2018 års leverans av bioflygbränsle till Sverige. Tack vare bidrag från företag och privatpersoner har Fly Green Fund kunnat köpa in och leverera biobränsle till flera svenska flygplatser. Bioflygbränslet är gjort av använd frityrolja och produceras i Kalifornien.

– I en tid då klimatförändringar och global uppvärmning står högt på agendan är detta ett viktigt steg mot ett mer hållbart resande, säger Susanne Sävenfalk, VD på Fly Green Fund.

Resor bidrar till tolerans och utveckling
Vi utbyter erfarenheter, varor och tjänster med människor världen över och förutom den konkreta affärsnyttan eller semesterupplevelsen, bidrar resor och möten till förståelse, tolerans och utveckling. Men samtidigt som möjligheten och lusten att resa växer, har även viljan att ta ansvar för den miljöpåverkan som resandet orsakar ökat. Fler och fler frågar efter hållbara resealternativ – även om det kostar mer.

Minska klimatavtrycket från flyg
Ett sätt att minska klimatavtrycket är att flyga på biobränsle. Biobränslet kan reducera koldioxidutsläppet med upp till 80 %. Tyvärr är bioflygbränsle idag flera gånger dyrare än fossilt flygbränsle. Det gör att flygbolagen inte har möjlighet att genomföra omställningen från fossilt till biobaserat flygbränsle på egen hand. Den främsta anledningen till att biobränslet är så dyrt är att det produceras för lite globalt.

Fly Green Fund gör det möjligt att flyga på biobränsle
För att vi ändå ska kunna flyga med biobränsle i tankarna betalar Fly Green Fund mellanskillnaden för det dyrare bränslet. Bidragen till fonden kommer från företag och privatpersoner runt om i landet och verksamheten stöds genom partnerskap av Swedavia och Sveriges Regionala Flygplatser. Swedavia har dessutom sedan 2016 köpt biobränsle motsvarande den mängd som förbrukas vid bolagets alla tjänsteflygresor − något som inte bara inneburit att de reducerat koldioxidutsläppet för sin egna resor utan också bidragit till att driva på utvecklingen mot ett mer hållbart flyg.

– Det är verkligen positivt att se hur Swedavia går i bräschen för att göra flyget mer hållbart. Deras engagemang, tillsammans med andra partners och bidragsgivare, har stor betydelse genom att det skapar efterfrågan och driver utvecklingen av bioflygbränsle i Norden, säger Theye Veen, styrelseordförande i Fly Green Fund.

Bioflygbränslet kommer från Kalifornien
Bioflygbränslet, som är gjort av använd frityrolja, produceras av World Energy i Los Angeles och levereras av SkyNRG. Fly Green Fund arbetar för att bioflygbränsle ska produceras i Norden och stöttar därför forskning på området. Förutsättningarna finns eftersom bränslet kan framställas av restprodukter från skogsindustrin.

– Vi hoppas att vi inom en snar framtid kommer att ha produktion av bioflygbränsle i Sverige. Det skulle innebära att pengarna vi får in i fonden skulle göra en ännu större klimatnytta. Sverige har förutsättningarna att bli ledande i en omställning till mer miljövänligt flyg, säger Sävenfalk.

För mer information kontakta:
Susanne Sävenfalk, VD Fly Green Fund: 070-284 14 03
susanne@flygreenfund.se