Fly Green Fund i Almedalen

Besök av miljöministern

Seminarier, idéverkstad, utställning och konstruktiva möten. Fly Green Fund har just avverkat en mycket intensiv Almedalsvecka.

– Det blev tydligt att våra satsningar på bioflygbränsle är en viktig del i bioekonomin och samhällets hållbarhetsarbete, säger vd Maria Fiskerud.

För andra året i rad deltog Fly Green Fund i Almedalsveckan i Visby. I fjol låg fokus på flygbranschen och Fly Green Funds samarbetspartner: Swedavia, EFS, KLM, BRA och SAS.

I år var det dags att presentera de första stora företagskunderna: Swedavia, Löfbergs och Resia.

Dessutom betonades vikten av samarbete med de företag som vill få igång lokal produktion av bioflygbränsle i Sverige.

– Allt fler vet i dag vad Fly Green Fund är. Det gäller både företag, myndigheter, politiker och privatpersoner. I Almedalen blir vi nu inbjudna till nya och bredare seminarier och möten, inte minst kring cirkulär ekonomi, bioekonomi och delningsekonomi. Vår verksamhet ingår i alla dessa delar, säger Maria Fiskerud.

En sak som gläder henne är att många unga människor och organisationer som PUSH Sverige, Naturskyddsföreningen och Klimatsteget visar stort intresse.

– Vi märker att Fly Green Fund och bioflygbränsle ligger i tiden och blir omnämnt inte bara på de seminarier där vi själva deltar. Det bådar gott inför framtiden.

Almedalen är platsen för möten och nätverkande på bred front. Maria Fiskerud har bland annat passat på att träffa representanter för såväl bransch- och intresseorganisationer som företag, politiker och forskare.

– Jag är mycket nöjd med veckan och med alla spännande möten. Bland annat är vi några intressenter som nu vill samlas kring en gemensam ansökan om att få starta produktion. Vi vill gå vidare från tester till certifiering och färdigt bränsle, säger Maria Fiskerud.

Samtidigt har Fly Green Fund tillsammans med Paper Province, SEKAB Biofuels & Chemicals och konsultbolaget COWI just lanserat Fly Green Platform, en kunskapsdelningstjänst som ytterligare ska driva på utvecklingen.

Efter sommaren väntar nya, uppföljande möten i arbetet med att göra Sverige till en världsledande nation inom bioflygbränsle.

Årets stora Fly Green Fund-konferens hålls i Stockholm den 5 oktober.

– En av talarna blir Maria Wetterstrand, ordförande i Miljömålsrådet som drivs av regeringen. Alla som är intresserade av hållbarhet och bioflygbränsle är välkomna till seminariet. Boka datumet redan nu! uppmanar Maria Fiskerud.

Text: Lena Lidberg, Foto: Lena Lundberg


» Seminarium på Aktuell Hållbarhet Arena, Almedalen 2016, Se filmen