Stöd lokal produktion

Det är inte rimligt att vi ska fortsätta importera bioflygbränsle tillverkad av använd frityrolja när vi har egen bioråvara som vi kan använda för tillverkning för bioflygbränsle. Därför undersöker vi hur vi kan använda oss av våra lokala råvaror här i Norden, som till exempel skogsavfall. Vi kommer genom Fly Green Fund att stötta projekt som på olika sätt undersöker hur den tillverkningen kan gå till. Vi vill finna lösningar som gör att flygbranschen minskar sitt koldioxidutsläpp, istället för att vi kompenserar för de utsläpp vi redan gjort.

Under 2016 har vi varit med i LignoJet projektet och på FGF16 presenterade vi Fly Green Fund och Swedavias rapport om hur vi kan stötta produktion i Sverige. I rapporten kan du läsa om att det i dagsläget inte finns några projekt i Sverige som syftar till produktion av bioflygbränsle. Däremot finns det flera potentiella aktörer. Dessa har ingått i en studie där de svarat att det som behövs är ett off-take-avtal och långsiktiga spelregler för att de ska sätta igång och producera bioflygbränsle. I rapporten ges även råd om hur marknaden kan stimuleras bland annat trycker författaren på vikten av att dela med sig av kunskap – både från Sverige/Norden och övriga världen.

I slutet av rapporten finns ett första utkast på framgångskriterier som kan användas när Fly Green Fund (eller andra) väljer vilka bioflygbränsle produktionsprojekt som är värda att satsa på för att få till kontinuerlig och storskalig produktion av bioflygbränsle i Sverige för att nå ett fossilfritt inrikesflyg 2030.

Förutom att vi kommer att publicera rapporten om hur vi kan stötta produktion i Sverige under 2017, så kommer vi även att delta i flera projekt under året. Vi väntar på att få svar på diverse ansökningar som vi har gjort och återkommer så snart vi har fått svar.