Stöd lokal produktion

Det är inte rimligt att vi ska fortsätta importera bioflygbränsle tillverkad av använd frityrolja när vi har egen bioråvara som vi kan använda för tillverkning för bioflygbränsle. Därför undersöker vi hur vi kan använda oss av våra lokala råvaror här i Norden, som till exempel skogsavfall. Vi kommer genom Fly Green Fund att stötta projekt som på olika sätt undersöker hur den tillverkningen kan gå till. Vi vill finna lösningar som gör att flygbranschen minskar sitt koldioxidutsläpp, istället för att vi kompenserar för de utsläpp vi redan gjort.