Stöd lokal produktion

Det är inte rimligt att vi ska fortsätta importera bioflygbränsle tillverkad av använd frityrolja när vi har egen bioråvara som vi kan använda för tillverkning för bioflygbränsle. Därför undersöker vi hur vi kan använda oss av våra lokala råvaror här i Norden, som till exempel skogsavfall. Vi kommer genom Fly Green Fund att stötta projekt som på olika sätt undersöker hur den tillverkningen kan gå till. Vi vill finna lösningar som gör att flygbranschen minskar sitt koldioxidutsläpp, istället för att vi kompenserar för de utsläpp vi redan gjort.

Aktuella projekt

Bioflygbränslen från skogsråvara

I maj tilldelades ett konsortium bestående av Fly Green Fund, IVL Svenska Miljöinstitutet, Luleå tekniska universitet, COWI, Jämtlandsgas (skogsägare) och SkyNRG nästan 500 000 kronor från Vinnova. Projektet, Bioflygbränslen från skogsråvara, syftar till att undersöka möjligheten att producera bioflygbränsle från skogsavfall i norra Sverige. Projektet slutfördes under 2017 och levererade en förstudie där partnerna identifierade genomförbarheten av produktion av bioflygbränsle från skogsråvara med hjälp av förgasning och Fischer-Tropschs syntes. Studien resulterade i förslag för att genomföra ett demonstrationsprojekt, som för närvarande följs upp av Fly Green Fund och IVL. Efter att tekniken har blivit framgångs- rikt demonstrerad förväntas det ta 5–10 år innan den första kommersiella anläggningen för bioflygbränsle kommer i drift.

”Vi vill mer än att bara erbjuda bioflygbränsle som är producerat i Kalifornien. Därför har vi i vårt erbjudande till våra kunder också lovat att vi tillsammans ska bidra till att vi får lokalproduktion av bioflygbränsle här i Norden. Nu har vi äntligen fått ja från Vinnova för att starta upp projektet Bioflygbränsle från skogsråvara.”  – Maria Fiskerud, projektledare för Rise, före detta vd för Fly Green Fund

”Det här är en utlysning i tre steg och vårt slutmål är att vi ska ha utvecklat och demonstrerat lösningen vi kommer fram till i förkommersiell skala och ge förutsättningar för den första stora kommersiella anläggningen.” –  Erik Furusjö, projektledare från IVL Svenska Miljöinstitutet

Forestry To Jet-projektet

Forestry To Jet-projektet har till syfte att stödja lokal produktion av bioflygbränsle i Sverige. Målet med pro- jektet är inspirerat av Swedavias och branschens mål att göra inrikesflyg fossilfria till 2030. Projektet avser att utvärdera de alternativ som finns för att inrätta en värdeskedja för bioflygbränsle baserat på omvandlingsteknik som utvecklats av SEKAB. SEKAB, med säte i Örnsköldsvik, är en av de ledande etanolaktörerna i Europa. Deras CelluApp®-teknikplattform kan producera etanol och socker från lignocellulos biomassa, såsom skogs- avfall. I detta projekt kommer vi att välja en teknikleverantör som kan konvertera dessa kemiska byggstenar till bioflygbränsle.Under projektet kommer vi att utvärdera den tekniska, ekonomiska och miljömässiga genomförbarheten av processen och producera testvolymer av bioflygbränsle baserat på svenskt skogsavfall. Projektet kommer också att utveckla en kunskapsplattform online, som samlar offentligt tillgänglig information om bioflygbränsle. Partnerna i Forestry To Jet-projektet är Fly Green Fund, COWI (en svensk konsultgrupp med erfarenhet från kemi- och skogsindustrin i form av processutveckling av biobränsle), SEKAB och SkyNRG. Projektet kommer att löpa från 2018 till mitten av 2019.