Energimyndigheten rapporterar om hållbara flygbränslen

I publikationen understryker Energimyndigheten utmaningar som marknaden står för idag för att införa ett kommersiellt genomslag av bioflygbränsle. De nämner att en fråga är kostnadsbilden jämfört med konventionellt fossil flygfotogen, samt att råvaran finns men att på grund av konkurrens om förnybar energi – mellan vägtransporter och flygsektorn – finns det ännu ingen storskalig produktion för bioflygbränsle.

SkyNRG nämns som en viktig distributör och leverantör inom marknaden, och Fly Green Fund som en viktig del inom utvecklingen av förnybara flygbränslen. Läs hela rapporten här.