I want to fly with aviation biofuels

Hur fungerar Årsavtalet?

1. Flyg på bioflygbränsle redan idag
Som företagskund hos Fly Green Fund, erbjuder vi dig att flyga på bioflygbränsle för hela eller delar av era tjänsteflygresor, samtidigt som du också är med och utvecklar bioflygbränsle marknaden i Sverige.

2. Reducera företagets koldioxidavtryck
Nästa steg är bestämma om du vill ha en fast årlig avgift eller om du vill nå en viss procentuell minskning av koldioxidavtrycket som är kopplat till era tjänsteflygresor.

3. Leverans av bioflygbränsle under avtalsåret
För 75% av ditt årliga bidrag köper vi in bioflygbränsle. Du kan sedan bestämma om du vill att det ska användas vid en speciell flygplats eller flygbolag, bara de är partners i Fly Green Fund. Det betyder att du till dags datum kan välja mellan Karlstad Airport, SAS, eller flygplatser som är anslutna till Swedavia.

4. Lokal produktion av bioflygbränsle i Norden
25% av ditt årliga bidrag används för att stötta utvecklingsprojekt som har som mål att starta lokal tillverkning av bioflygbränsle i Norden, forskning som bidrar till att ökad kunskap och förståelse av bioflygbränsle och dess tillverkning.

5. Årlig uppföljning av ditt deltagande i Fly Green Fund
Årligen tas det fram en hållbarhetsrapport som i detalj beskriver den klimatnytta du har gjort genom investeringen i Fly Green Fund. I rapporten återfinns förutom siffror på hur stor koldioxidminskningen är under året, även en livscykelanalys för det bioflygbränsle som företaget har bidragit till. Under året kommer också företagsnätverksträffar att anordnas där du får möjlighet att träffa andra företag som också investerar i Fly Green Fund. Du får också möjlighet att medverka i de externa träffar vi har för att berätta om dina erfarenheter av att vara med i Fly Green Fund.

Om du vill veta mer om vårt Årsavtal så kontakta: info@flygreenfund.se