”Biobränsle är bättre än flygskam” – Visst är det så!