Almedalen: Miljömål leder till bättre miljö och konkurrenskraft – sant eller falskt?

IKEMseminariet

Fly Green Fund var ett av de medlemsföretag som branschorganisationen IKEM, innovations- och kemiindustrierna i Sverige, bjudit in till ett välbesökt seminarium med rubriken ”Miljömål leder till bättre miljö och konkurrenskraft – sant eller falskt?”.

Seminariet ingick i onsdagens tema Cirkulär ekonomi i Industriområdet, där 13 industriorganisationer samarbetar under namnet Industrin tar matchen.

Temadagen invigdes av miljöminister Karolina Skog, Miljöpartiet, som bland annat framhöll att miljö- och klimatfrågorna behöver integreras i alla samhällsområden.

– Cirkulär ekonomi är en helt avgörande beståndsdel i det svenska miljö- och klimatarbetet, konstaterade Karolina Skog.

I debattpanelen ingick Maria Fiskerud, vd på Fly Green Fund, Maria Wetterstrand, ordförande i Miljömålsrådet som drivs av regeringen, Johan Widheden, hållbarhetschef på Akzo Nobel och Lena Westerholm, hållbarhetschef på ABB Sverige.

Deltog gjorde även Stefan Henningsson, talesperson för klimatinnovationer i Världsnaturfonden WWF Sverige, Victor Rundquist, miljö- och landsbygdspolitisk talesperson i CUF och Philip Botström, förbundsordförande i SSU.

Maria Fiskerud påpekade bland annat att det är viktigt med samarbete i hela värdekedjan – och att stat och myndigheter gärna får gå i bräschen.

– Vi måste göra omställningen tillsammans. Flyget är en lågprismarknad och kan inte göra det på egen hand, betonade hon.

Maria Fiskerud förklarade även att bioflygbränsle fungerar som grön el och att Fly Green Fund i praktiken säljer minskat koldioxidavtryck vid flygning:

– World Economic Forum har tittat på vår affärsmodell. Deras slutsats är att den troligen kan användas även inom fler områden.

Text: Lena Lidberg, Foto: Vilma Fiskerud