Almedalen: Hur får vi till ett fossilfritt flyg?

Tillsammans med Swedavia arrangerade Fly Green Fund på torsdagen ett seminarium vid Aktuell Hållbarhet Arena med rubriken ”Hur får vi till ett fossilfritt flyg?”.

I panelen ingick Maria Fiskerud, vd på Fly Green Fund, Lena Wennberg, koncernmiljöchef på Swedavia, Eva Eriksson, hållbarhetsdirektör på Löfbergs, Karin Wadmark, ansvarig för affärsresor inom Resia, Ylwa Alwarsdotter, direktör för marknadsutveckling på SEKAB Biofuels & Chemicals och Louise Goding, som under våren har skrivit en magisteruppsats vid Sveriges Lantbruksuniversitet om intresse och betalningsvilja för bioflygbränsle bland företag och privatpersoner.

Moderator var Isabel Engström, regionråd för Miljöpartiet på Gotland.

Maria Fiskerud berättade bland annat att det hittills har genomförts över 2 000 flygningar med bioflygbränsle runt om i världen. Men den enda tillverkningen finns än så länge i USA, vilket en rad svenska intressenter nu vill ändra på.

– Vi har biomassan – det finns gott om sågspån och restprodukter från skogen som vi kan använda. Vi bedömer att vi kan vara igång med produktion i Sverige inom ett till tre år. Här finns fantastiska möjligheter, betonade Ylwa Alwarsdotter.

Lena Wennberg berättade bland annat om Swedavias miljömål: om fyra år ska Swedavias egen verksamhet ha nått ett nollutsläpp av fossil koldioxid.

Ett led i det är att samtliga tjänsteflygresor inom Swedavia från och med i år ska ske med förnybart flygbränsle.

– Vi har visat att det går att använda Fly Green Funds tjänster genom en offentlig upphandling. Vi hjälper gärna andra som vill göra detsamma, framhöll Lena Wennberg.

Louise Goding redogjorde för sin studie, som visar att sju av tio företag är intresserade av att betala ett högre pris – cirka tolv procent mer – för att flyga på bioflygbränsle.

Det är en trend som även Karin Wadmark ser:

– Tidigare har kunderna mest jagat sänkta kostnader. Nu ser vi ett ökat intresse för hållbarhet.

Det familjeägda kaffeföretaget Löfbergs är ett av bolagen som redan från start har varit engagerat i Fly Green Funds arbete.

– Tidigare har vi klimatkompenserat våra flygresor, men nu tar vi samma peng och använder den till att utveckla grönt flygbränsle för framtiden, sammanfattade Eva Eriksson.

Hela seminariet går att se här: Inspelning av seminariet: Hur får vi till ett fossilfritt flyg?

Text: Lena Lidberg, Foto: Vilma Fiskerud